زندگی یک سفر است، یک سفر برای زندگی کردن و سفر ما به ما عادت کرده است. سفر ارائه می دهد دقیقه از راز و رمز و راز، انگیزه و الهام، صلح و پذیرش ... لحظات سرگرم کننده و جشن. سری فیلم ما بهترین تورهای مقصد Odisha را به نمایش می گذارد تا گنجینه های پنهانی افسانه ای Odisha را نشان دهد.

معابد معروف و یا نشانه های Iconic، حومه حیات وحش و سواحل رمانتیک ... برای سفر به Odisha با ما گالری ویدئو سفر ما حرکت می کند. لحظه ای از روز شلوغ خود را برای تماشای سریال های ویدئویی خود متوقف کنید و خود را در Odisha تصور کنید.

درخواست تماس بگیرید

درخواست فراخوان

اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا درخواست تماس بگیرید و در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.