درخواست تماس بگیرید

تور شن و ماسه Pebbles ارائه می دهد ویژه بسته های حمل و نقل گردشگری برای PURI - BHUBANESWAR.
بسته های ویژه ارائه شده در زیر فهرست شده اند.

02 شب پوری و 02 شب Bhubaneswar سفر بسته
شب 02 شب Puri & 02 شب Bhubaneswar
کد تور: TR-904
شبهای 04 / 05 DAYS
2 شب Puri و 1 شب Bhubaneswar کرایه اتومبیل
شب 02 شب Puri & 01 شب Bhubaneswar
کد تور: TR-903
شبهای 03 / 04 DAYS
1 Night Puri و 1 Night Bhubaneswar کرایه کرایه
01 Night Puri & 01 Night Bhubaneswar
کد تور: TR-902
شبهای 02 / 03 DAYS
1 Night Puri Package کرایه ماشین
 01 شب Puri
کد تور: TR-901
01 NIGHT / 02 DAYS

تماس با ما