هزینه تور: به ازای هر تور در پایه (در روپیه)

نرخ پایین زیر در دوره جشن معتبر نیست (دوره دورگا puja، دوره سال نو و چستمس، تعطیلات ملی، دوره RathaYatra، دوره Holi)

هزینه هر نفر هتل ارزان هتل استاندارد لوکس هتل هتل لوکس
افراد 02 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
افراد 04 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
افراد 06 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
افراد 08 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
افراد 10 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
تخت اضافی 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00